PNÖMATİK TAŞIMA SİSTEMLERİ

Pnömatik taşıyıcı tüp sistemleri nesnelerin mahaller, katlar ve binalar arasında hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşımını sağlarlar.

Avrupa ve Amerika’da yıllardır yaygın olarak kullanılan bu sistemler yakın zamanda uzak doğu ülkeleri ile hız, güvenlik nosyonlarının, işletme ve hizmet kalitesinin öneminin arttığı, insan emeğinin değer kazandığı ülkeler tarafından ilgi görmeye başlamıştır.

Sistem temel olarak binayı dolaşan tüpler, gönderme ve karşılamanın gerçekleştirildiği istasyonlar  ile kontrol merkezinden ibarettir.
Bu sistemde, taşıyıcı adını verdiğimiz kapsüller yatay ve dikey olarak monte edilen özel alaşımlı PVC tüplerin içinden odalar, katlar hatta binalar arasında saniyede 6 – 7 metre bir hızla seyahat ederler.

Bu seyahati mümkün kılan, sisteme gerekli havayı sağlayan emme ve basınçlandırma motor ünitesi (blower unit) dir.
Gönderme ve karşılama işlemi istasyonlar aracılığı ile yapılmaktadır.
Taşıyıcıyı göndermek isteyen kişi gitmesini istediği yerin numarasını tuşlayıp taşıyıcıyı istasyonun içine yerleştirir ve sistem otomatik olarak harekete geçer.
Büyük sistemlerde taşıyıcıların istasyonlar arasında gidiş gelişlerini bir kişisel bilgisayardan (PC) izlemek mümkündür.

NERELERDE KULLANILMAKTA
En yaygın kullanıldığı sektörler aşağıdaki gibidir.

BANKALAR : Soyguna karşı önlem olarak ve hızlı servis verebilmek amacıyla kullanılmaktadır. Para alışverişi tümüyle tüp sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Soygun anında, seri numaraları kaydedilmiş olan para ile yüklü kapsül, özel kodu tuşlanmak sureti ile çağrılmakta olup soyguncuya teslim edilmektedir. Bu sayede banka içindekilerin can güvenliği tehlikeye atılmamış olmaktadır.

SÜPERMARKETLER, ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ : Tek yönlü çalışmaktadırlar.  Sistem kasalardan ana kasaya para göndermek için kullanılmaktadır.

HASTANELER:
Hasta ile ilgili tüm işlemlerin hızlı ve yanlışsız olmasını sağlamak, getir götür işleri için kullanılacak personelin sayısını ve hastane içi yoğun trafiği azaltmak amacı ile kullanılmaktadır. Hastanelerde bu sistem ile taşınanlara örnek vermek gerekirse hastaların evrakları, laboratuar sonuçları, kan tahlilleri, kan örnekleri, bilgisayar sonuçları, röntgenler, ameliyat aletleri ve ilaçlar sayılabilir. Ameliyat sırasında gerekli olabilecek patalojik muayenenin bu sistemle maksimum hız kazanması ameliyatın başarısında rol oynamaktadır.

ENDÜSTRİ SEKTÖRÜ
: Özellikle kalite kontrolun hızlandırılmasında, evrak alışverişinde, araştırma ve laboratuar sonuçlarının iletilmesinde, parçaların taşınmasında (örnek: otomotiv sanayi) kullanılmaktadır.

İŞ MERKEZLERİ, ÇOK KATLI YAPILAR : Katlar arasındaki evrak, posta, bilgi alışverişi için kullanılmaktadır. Bina içindeki trafiği azaltmak, işlerin akışını hızlandırmak, getir götür için ayrı bir eleman istihdamını gereksiz kılmak sistemin getirdiği kolaylıklardan bazılarıdır.

Yukarıda sözü edilen uygulamalara örnek olarak İngiltere’de Raigmore ve Jersey Hastaneleri, Barclay’s Bank, Rolls Royce, İspanya Sevilla’da Üniversite Hastahanesi, İtalya’da Austin, Fransa’da Nestle, Almanya’da Nissan, Belçika’da Alcatel Bell, Hollanda’da Miele fabrikaları, Coster mücevher satış mağazası verilebilir.

TÜPLER:

Tüp çapları 60, 75, 90, 100, 110, 124, 160, 200 mm.dir.

160 ve 200 çapındaki sistemler raylı taşıyıcı sistemlerin yerine kullanılmaktadır. Raylı sistemlerden daha ucuza mal olacağı ve daha az yer kaplayacağı için talep üzerine dizayn edilmiş olup 5 – 6 kg.a kadar yüklenebileceklerdir.

En yaygın kullanılan 110 mm. çapındaki tüplerdir.
Tüplerin standart uzunlukları 5 metredir. Binadan binaya geçiş söz konusu olduğunda yer altına döşenen tüplerin uzunluğu 10 metre kadar olabilmektedir.

Tüplerin imalatında zaman içinde asılı kalmaktan dolayı sarkma olmaması ve ışıktan bozulmaması için sert PVC kullanılmaktadır. Tüpler çap genişliklerine bağlı olarak farklı DIN normlarına göre imal edilmektedirler. Et kalınlıkları yine çaplarına bağlı olarak 2, 2.3, 2.5, 3.2 ve 4 mm olabilmektedir.

TÜPLERİN MONTAJI
Tüpler koyu gri renktedirler. Asma tavan, döşeme altı ya da duvar içine monte edilme imkanı olmadığı ve tüplerin gözönünde bulunduğu durumlarda şeffaf tüpler sipariş edilebilmektedir. Yine böyle bir durumda tüpleri duvarın, tavanın rengine boyamak mümkündür. Ne var ki sürekli sürtünmenin yol açtığı statik elektrik tüplerin çok çabuk kirlenmelerine sebep olmaktadır. Bu nedenle tüplerin mümkün olduğu kadar gizlenmesi en sağlıklı yöntemdir.     

Tüpler 175 cm.de bir çelik kliplerle duvara ya da tavana tutturulmaktadırlar. Bu klipler monte edilirken tüplere göre bol olmalarına dikkat edilir, çünkü PVC’nin genleşme katsayısı çeliğe oranla 8 kat fazladır.

Tüplerin boyları yaz/kış ısı farkına bağlı olarak 7 mm/°C/100 m. oranında değişmektedir. Örneğin ısı farkının 10° olduğunu varsayarsak 200 metrelik bir tüpteki uzama 7 mm*10 = 70 mm/100 m.dir. 200 metrelik tüp 2 * 70 = 140 mm uzayıp kısalmaktadır. Bu değişimi karşılayabilmek için aralarda körüklü parçalar kullanılmaktadır. Bu parçalar 10 cm.lik değişiklikleri tolare edebilirler. Örneğimizde hesapladığımız  değişim 14 cm olduğuna göre bu parçalardan 2 adet kullanılması gerekmektedir. Sistem yazın monte ediliyor ise körüklü parçalar açık, kışın monte ediliyorsa kapalı durumda takılacaktır.

Tüpler köşeleri dönerken eğimli boruların yarıçapları boru çapına göre hesaplanmaktadır.

Tüpler birbirlerine eklenirken tüpün çapından daha büyük bir tüp parçası kullanılır. Parça özel yapıştırıcısı ile yarısına kadar tüpe geçirilip yapıştırılır ve hemen akabinde ikinci tüp yapıştırıcı sürülerek diğer yarının içine kaydırılır. Bu işlem sırasında yapıştırıcının fazlasının birleştirilen iki tüp arasında kalmaması gerekir. Aynı dikkat tüplerin uçlarını özel bıçağı ile pürüzsüz hale getirirken gösterilir. Tüplerin uçlarının aralık kalması veya arada yapıştırıcının birikmesi durumunda taşıyıcının takılıp kalması olasılığı vardır.  

TAŞIYICILAR 

Kullanıldığı amaca bağlı olarak seçilebilecek çok çeşitli taşıyıcı tipleri mevcutdur. Para, döküman, kan örneği gibi farklı uygulamalar için değişik çapta ve uzunlukta, vida veya kayar kapaklı taşıyıcılar kullanılmaktadır. Taşıyıcıların plastik alaşımları darbeden etkilenmeyen tipte olup eskimemektedir. Şeffaf olanlar makrolondan diğerleri polypropylenden imal edilmektedirler.

Taşıyıcıların sistemdeki hızları boş olduklarında 6m/sn., dolu oldukları zaman 5m./sn.dir.

BASINÇLANDIRMA ÜNİTESİ

taşıyıcıların tüp içinde gidip gelmesi pozitif veya negatif hava basıncı ile gerçekleşmektedir.  Basınçlandırma ünitesi tipinin seçiminde sistemin uzunluğu, tüp çapı, dirsek tüplerin sayısı, kullanım sıklığı ve gönderilenlerin ağırlığı faktörleri esas alınmaktadır.

Yatay durumdaki bir taşıyıcıyı harekete geçirmek için gereken basınç yalnız 4 mbardır. Yatay pozisyondaki transferlerde basınçtan çok hava akışının (airflow) önemi vardır. Dikey transferlerde durum farklıdır. Bu pozisyonda içinde 800 gram ağırlık olan bir taşıyıcıyı harekete geçirmek için gereken basınç en az 11 mbar dır.


Sisteme fazla basınç gerektiğinde birden fazla ünite seri olarak,  fazla hava miktarına ihtiyaç olduğunda ise paralel olarak bağlanabilmektedir.               


Basınçlandırma ünite tipleri : WSA, SD 5, SD 6

Basınç değerleri : WSA  : max. 180 mbar 

                                SD 5  : max. 170 mbar

                                SD 6  : max. 210 mbar

 Volumetrik değerler : WSA  : 2.45 m3 / dakika

                                     SD 5   : 2.8   ”           “

                                     SD 6   : 3.5   ”           “

YÖNLENDİRME ÜNİTELERİ ( DIVERTERS ) :  

Saha istasyonları birden fazla olduğu durumlarda ana istasyon ile saha istasyonları ve saha istasyonlarının birbirleri ile alışverişlerinde taşıyıcıların istenen yere varması yönlendirme üniteleri ile sağlanmaktadır. Bu üniteler 24 voltluk bir elektrik motoruna sahiptirler. Bu motor ünitenin içindeki eğimli bir tüpü ekseni etrafında döndürmektedir. Taşıyıcılar böylelikle adreslenmiş oldukları istasyona gönderilmektedir.


Yönlendirme üniteleri tek girişli, iki,üç veya altı çıkışlı olabilmektedirler.

Üniteler yatay ve dikey durumda monte edilebilmektedirler. Bu montaj esnekliği özellikle kullanım halinde olan yapılar için uygulama rahatlığı getirmektedir. 

Ünitenin çalışırken çıkardığı ses bir metre mesafe uzaklıktan 49 dB düzeyindedir.

SİSTEMLER 

DIANA : Bir ana istasyon ile en çok 6 saha istasyonuna sahiptir. Transfer, ana istasyon ile saha istasyonları arasında gidiş dönüş olarak gerçekleşmekte olup saha istasyonları birbirlerine taşıyıcı gönderememektedir.

DIANA 2 : Bir ana istasyon ve bir saha istasyonundan ibarettir. UNIVERS kumanda paneli, WSA basınçlandırma ünitesi, gönderme butonları, taşıyıcının geldiğini sesli ve ışıklı haber veren saha paneli ( isteniyor ise ) ve tüplerden oluşmaktadır.

DIANA 3 – 7 : Birden fazla saha istasyonunun olduğu durumlarda ( en çok 6 olabilir ) yönlendirme ünitelerinin kullanılması gerekmektedir. Yönlendirme üniteleri ( diverter ) üç yollu yada altı yollu olmaktadırlar. DIANA 2, 3 ve 4 için üç yollu yönlendirici kullanılmaktadır. DIANA 5, 6 ve 7 için kullanıma göre altı yollu yada iki adet üç yollu yönlendirici kullanılmaktadır.

 DIANA Sistemleri her çapta tüp ile uygulanabilir. En çok kullanılan 110 tipidir.

 Ana istasyon dikey pozisyonda yerleştirilmiş olan ve yan duvarı, içine taşıyıcıyı yerleştirebilecek büyüklükte oyulmuş bir tüpten ibarettir. Taşıyıcı gönderilmek istendiğinde tüpün içine oturtulduktan sonra şeffaf kayar kapak üstüne geçirilir ve düğmeye basılarak sistem çalıştırılır. Saha istasyonları ana istasyonun aynısı olabildikleri gibi uçları açık tüpler de olabilirler. Birinci durumda taşıyıcıları tüpün içinden almak gerekir. İkinci durumda taşıyıcılar tüpün altına yerleştirilen sepete düşerler.

 Tüplerin istasyona varmasından biraz önce optik veya mekanik bir anahtar basınçlandırma ünitesini durdurur. Taşıyıcı bu anahtarın önünden geçerken sistem uyarılır ve basınçlı hava akışı durduğu için aşağıya kendi ağırlığı ile düşer. Yine tüpün içine monte edilmiş ikinci bir anahtar taşıyıcının yerine vardığını sisteme bildirir.

 CASTOR : Bu sistemde bütün istasyonlar birbirleri ile alışveriş yapabilmektedir.  Kontrol panelinin üzerinde bulunan üç adet LED, sistemin kullanılmakta olup olmadığının, taşıyıcının yolda olduğunun bilgilerini vermektedir.

Sistem bir ana istasyon, tüp hattı ve yan istasyonlardan ibarettir. Ana hattan yan istasyonlara geçiş yönlendirme üniteleri ile gerçekleşmektedir.

BANKA SİSTEMLERİ : Genellikle NW110 çapındaki sistemler tercih edilmektedir. Tek yollu veya çift yollu sistemler kullanılmaktadır. Tek yollu sistemde tek tüp yolu ve iki istasyon kullanılmaktadır. Taşıyıcıların gidiş gelişleri aynı tüp hattından ve sırayla olmaktadır.  

İki yollu sistemlerde iki ayrı tüp hattı bulunmaktadır. Bir hat kasadan vezneye, ikinci hat veznede kasaya para göndermek içindir. İki bağımsız hat olmasının avantajı yoğun bankalarda işlemlerin büyük bir hızla yürümesindedir.

Bu sistemlerde kullanılan ZOS istasyonları son derece sessiz çalışmaktadırlar.

HYDRA : Daha çok süpermarketlerde kullanılmaktadır. Sistem tek yönlüdür. Kasalardan ana kasaya para göndermekte kullanılmaktadır. Taşıyıcı olarak PVC değil torba kullanılmaktadır. Sistem NW60 çapındadır.

İSTASYONLAR   

TAURUS : Mikroprosessör kontrollu bu istasyonlar ana tüp hattına direkt olarak bağlanabildiği gibi yönlendirme üniteleri ile birlikte kullanılabilmektedirler. Ana hat üzerinde olması bir adresten diğerine gönderilen taşıyıcılar için bir engel teşkil etmemektedir. Taşıyıcılar istasyonun içinden geçip gitmektedirler. Gönderme ve karşılama otomatik olarak gerçekleşmektedir. Taşıyıcıyı göndermek istediğiniz adres önce istasyonun üzerinden tuşlanır ve taşıyıcı içine yerleştirilir, kapağı kapatılır. Hat boş ise taşıyıcı derhal gider, meşgul ise bekler ve boşaldığında harekete geçer. Bu işlemler için başında beklemek gerekmez.

Taşıyıcı geldiğinde alttaki sepete düşer. Eğer istasyon çok odalı bir katta hizmet veriyor ise her odaya kendine ait bir taşıyıcı geldiğini ışıklı ve sesli olarak haber veren gösterge panelleri bağlanabilir. Oda sahibi geçici olarak binada başka bir bölüme gittiğinde paneline gideceği yeri bildirir ve sinyali oraya vermesini sağlayabilir.

Taurus istasyonlarının önemli bir özellikleri önden yüklenebilmesi ve bulunduğu ortama hava vermemesidir. Rakip sistemlerde ortama hava vermeden çalışabilen istasyonlar yoktur. Bu özellik ameliyathane gibi hijyen ortamlar için çok önemlidir.

Yönlendirme ünitelerinin kullanılmadığı durumlarda Taurus istasyonları her katta aynı hizada aynı hat üzerine yerleştirilirler. İstasyonlar alt katlardan ve üst katlardan gelen taşıyıcıları kabul ederler, alt ve üst katlara taşıyıcı gönderebilirler ya da tüp hattının bir parçası imişcesine içinden geçip gitmelerine izin verirler.

Taşıyıcıların hızı istasyon üzerinden ayarlanabilmektedir.
İstasyonun üzerindeki LCD göstergede taşıyıcının geldiği ve gönderildiği istasyon, arıza durumu, taşıyıcı hatların boş ya da dolu olduğu görülebilmektedir. Gösterge birçok dilde olabilmektedir.  

TAURUS istasyonları üç kısımdan oluşmaktadır. 1. yükleme, 2. taşıyıcının yukarı katlardan aşağıya alt katlardan yukarı katlara gidip gelirken içinden geçtikleri bölüm 3. istasyona gelen taşıyıcının sepete düşmeden önce hızının sıfıra indirildiği bölüm.

PEGASUS: Taurus istasyonu ile benzer özellikler taşımakla birlikte PEGASUS istasyonları yalnızca yukarıdan gelen taşıyıcıları kabul eder. Üzerindeki tuş takımından taşıyıcının gitmesi istenen istasyon tuşlanır, taşıyıcı içine yerleştirilir ve başında beklemek gerekmez. Hatlar boş ise anında, dolu ise boşaldığında otomatik olarak yola çıkar. Gelen taşıyıcılar kendi ağırlıkları ile alttaki sepete düşerler. Boyutları küçük olan bu istasyon her yere monte edilebilir. 

Farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde dizayn edilmiş olan APOLLO, SİRİUS ve diğer istasyonlar mevcuttur.

HATA HATTI İSTASYONU

Sistem her işlemden sonra taşıyıcıların tuşlanan adrese gidip gitmediklerini kontrol eder. Transit sırasında olabilecek bir hata durumunda taşıyıcı otomatik olarak hata hattı istasyonuna yönlendirilir. Hata hattı istasyonunun hangi istasyon olduğu sisteme programlama yoluyla öğretilir ve bu opsyon istenildiği zaman değiştirilerek başka bir istasyona verilebilir. Tek sınırlama hata istasyonlarının o hattaki son istasyon olmasıdır.

KABLOLAR
Sistemin kabloları yine Telecom firması tarafından üretilmektedir. Besleme ve bilgi iletişimi aynı kablo üzerinden yapılmaktadır.

Kablo çevrede olabilecek elektrik alanlarından, endüstride ve hastenelerdeki uygulamalarda olabileceği gibi ağır iş makineleri ile elektronik aletlerden etkilenmemek üzere korunmuştur.


Sistemin montajı sırasında kablonun tüplere monte edilmiş olması genel ve en pratik uygulamadır.

ELEKTRONİK KARTLAR
 

Kartlar sistemin birçok parçasında ortak kullanılabilecek özellikte dizayn edilmiştir. Bunda amaç yedek parça gereksiniminin en aza indirilmesi ve bir arıza durumunda eldeki kartların kullanılabilmesidir. Sistemin durdurulmasından mümkün olduğu kadar kaçınmak temel amaçtır.

SİSTEMİN BÜYÜMESİ

Sistemler gelecekteki olası gereksinime göre istenildiği kadar genişletilebilecek özelliktedir.

KONTROL PANELLERİ

Sistemler en küçük (birebir) uygulamalardan, birden fazla sistemin birlikte çalışmasının gerektiği çok büyük uygulamalara kadar farklı büyüklükte ve özellikte kontrol panelleri ile kumanda ve kontrol edilirler.

Bu modüler paneller sistemi 24 saat 112 KB/sn hızla tararlar. Bellek kapasitesi artı eksi 2300 transferi kaydedebilecek kadardır. Bilgiler saat ve tarihleriyle, gönderen ve karşılayan olarak kaydedilir. Yine basınçlandırma ünitelerinin durumu, arıza ve bakım bilgileri bellektedir.

Sistem bina otomasyonu, yangın alarm sistemlerine bağlanabilirler.

Paneller PC’lere bağlanabilmekte ve bütün transferler ekranlardan izlenebilmektedir. Yine olası bir hata ekrandan anında tesbit edilmektedir. Son versiyon paneller renkli grafik ekran ve mimik panele sahip olacak şekilde dizayn edilmektedirler.   

HATALI KULLANIM

Sistemleri yıllardır kullanan kuruluşlarda yapılan araştırmalar göstermiştir ki transferler sırasında olan hataların %95’i kullanım hatalarıdır.

En sık rastlanan hatalar yanlış adrese göndermesi, yanlış kodun tuşlanması, karşılayıcı baskette çok fazla taşıyıcı birikerek yeni gelen taşıyıcının istasyondan çıkabilmesine engel olması gibidir. Bu hatalar sistemin çalışmaya başladığı günlerde yaşanmakta olup bir zaman sonra tekrarlanmamaktadır. 

Aşırı yüklenmiş veya kapağı iyi kapanmamış taşıyıcılar ve taşıyıcıya koymadan gönderilmeye çalışılan materyaller tüplerin içinde sıkışabilmektedir.

TAŞIYICILAR YOLDA TAKILIR YA DA KAYBOLUR İSE?

Yukarıda sözü edilen yanlış kullanımdan veya herhangi başka bir nedenden dolayı taşıyıcı gönderildiği yere ulaşamaz ise sistem alarm verir. Alarm durumu merkezde birinin olmaması halinde çağrı sistemi ile irtibatlandırılır. Merkeze gelen yetkili mönitörden taşıyıcının sistemin neresinde olduğunu görür. İstasyonlar ve yönlendirme üniteleri monitörde adres numaraları ile simgelenmiştir. Taşıyıcıların hareketleri ise imleç (curser) aracılığıyla izlenir. Yanlış yere gönderilmiş ya da sistemde sıkışmış olan taşıyıcının yeri saptandıktan sonra teknisyen proglamlama yoluyla taşıyıcıyı sistemin dışına alır. Teknisyen taşıyıcıya yakın bir istasyonu hata hattı olarak programlar ve taşıyıcı bu hattan dışarı çıkar. Proglamlama yolu ile taşıyıcıyı kurtarmak  %99 oranında başarıya ulaşır. Aksi durumda tüp kısmen sökülür ve taşıyıcı alındıktan sonra yeniden yerleştirilir. 

BAKIM

Sistemin büyüklüğüne ve kullanım sıklığına bağlı olarak yılda bir ya da iki kez bakım yapılır.

Bakım sırasında servis gerektiğinde sistem kısmi olarak devre dışı bırakılır. Bakımı biten bölüm merkezden devreye alınır, ve başka bir bölüm devreden çıkartılır.

TELECOM

Telecom Firması bir Hollanda firmasıdır ve 50 yıldır bu sektöre hizmet vermektedir. Hizmetin bütün aşamaları, araştırma geliştirme, yazılım programları, imalat, kalite kontrol, montaj, bakım ve satış aynı çatı altında gerçekleşmektedir.

TELECOM SİSTEMLERİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ

 • Sistemin kullandığı istasyon bulunduğu ortama hava vermemektedir. Bu özelliği sistemin ameliyathane, laboratuar gibi steril ortamlarda da kullanılabilmesini mümkün kılmaktadır.
 • Halihazırda kullanılmakta olan binalara monte edilebilir.
 • Hata yapma oranı 5000 transferde birdir.
 • Gürültü oranı 50 dB.
 • Elektrik kesintilerinden sonra transferler kaldığı yerden devam eder, taşıyıcılar tüplerin içinde takılıp kalmazlar.
 • Mönitör ve klavye ilavesiyle tüm sistemi izlemek ve kontrol etmek mümkündür.
 • İstasyonlar ve yönlendirme üniteleri için bakıma gerek duyulması 4.000.000 hareketten sonradır. Çok çalışan bir sistem için bu süre 10 yıldan fazladır.
 • Bütün mekanik parçalar 24 V motorlarla çalışmaktadır. Bu motorların minimum ömrü 250.000 hareketdir.
 • Taşıyıcıların hızı seçilebilir, değiştirilebilir.
 • Sistem istenildiği zaman ve istenildiği kadar genişletilebilir.

   BİR UYGULAMA : Saint Franciscus Gasthuis Hastanesi. 1975 yılından geri pnömatik tüp sistemi kullanıyorlar. 1989 yılında sistemlerini gelişmiş teknolojiye göre yenilediler. 1975 den ’89 a kadar 5.000.000 adet transferi gerçekleştirmişlerdir. Personel ile yapılan görüşmelerde dile getirdikleri ortak görüş hizmetlerin hızlandığı ve hizmet kalitesinin arttığı doğrultusundadır.

  Kimsenin saniyede 6-8 metrelik bir hızla yürüyemeyeceği, merdiven çıkamayacağı, hatta asansörle bile bu hıza erişemeyeceği düşünülürse ortalama 200 ile 400 metrelik bir mesafede günde 1500-3000 transferin bu sistemle yapılmasının kazandırdığı zamandan tasarrufun boyutları anlaşılabilir. Bu örneğe göre söz konusu olan mesafe günde 675 kilometredir. Aynı işi yapabilmesi için hastanenin yalnız götür getir görevi için 20 elemanı olması gerekmektedir.

   Bu hastahanede ziyaretçilerin evrakları, varsa laboratuar ve röntgen sonuçları, diğer doktorların görüşleri gibi tüm bilgiler pnömatik tüp sisteminin kullanılması suretiyle randevu saatinden önce doktorlarının önünde hazır olmaktadır.
2017-10-13T00:06:17+03:00
WordPress Video Lightbox